Thêm/Sửa sản phẩm

Để thêm mới một sản phẩm, bạn click và biểu tượng  ở phía góc trên bên tay phải.

Để sửa sản phẩm sẵn có, bạn click vào biểu tượng  cùng hàng với tên sản phẩm.

Tại giao diện trang thêm mới sản phẩm, bạn có thể đưa đầy đủ các thông tin về mặt hàng của mình tới cho khách hàng.

Trong tab "Tổng quan" bạn chỉnh sửa các thông số như: Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm, Tiêu đề sản phẩm, Từ khóa tìm kiếm.....

Thêm sản phẩm (Tổng quan)

Tiếp đến bạn chuyển qua tab "Dữ liệu" để chỉnh sửa hình ảnh đại diện sản phẩm, giá sản phẩm cũng như số lượng....

Thêm sản phẩm (Dữ liệu)

Chuyển qua tab "Liên kết" bạn lựa chọn sản phẩm đó nằm trong danh mục nào, thuộc hãng sản xuất nào (xem thêm) và các sản phẩm cùng loại:

Thêm sản phẩm (liên kết)

Ở mục Giá bán sỉ và Khuyến mại bạn có thể thêm các chương trình chiến dịch giảm giá cho khách hàng:

Thêm mới sản phẩm (Khuyến mại)

Cuối cùng bạn click vào biểu tượng  để đăng sản phẩm mới.

Video hướng dẫn đăng sản phẩm mới