Thêm/Sửa nhà sản xuất

Để thêm mới một nhà sản xuất các bạn hãy click vào biểu tượng 

Để sửa nhà sản xuất có sẵn, bạn click vào biểu tượng  cùng hàng với tên nhà sản xuất.

Tổng quan

  1. Tên hãng sản xuất: Điền tên hãng sản xuất của sản phẩm như 3CE, Skinfood, The Faceshop v.v...
  2. Từ khóa: Điền những từ khóa cho hãng sản xuất, điều này tốt cho SEO cửa hàng của bạn.
  3. Hình ảnh: Chọn hình ảnh đại diện cho hãng sản xuất.
  4. Thứ tự: Sắp xếp các nhà sản xuất của bạn theo thứ tự nhất định (điền số từ 1-N)

Dữ liệu

  1. Mô tả: Mổ tả về hãng sản xuất của sản phẩm. Hãy viết 1 bài mô tả cho hãng sản xuất để khách hàng có thể hiểu được về hãng sản xuất này và tốt cho SEO cửa hàng.
  2. Tùy chọn tiêu đề: Tiêu đề hiển thị trên kết quả tìm kiếm cho hãng sản xuất.
  3. Thẻ mô tả: Hãy viết 1 đoạn mô tả chính xác nhất về hãng sản xuất (không quá 154 ký tự) để phục vụ cho việc SEO website cửa hàng của bạn.
  4. Thẻ từ khóa: Từ khóa liên quan tới hãng sản xuất để phục vụ cho công việc SEO website.

Sau đó các bạn click Lưu  để hoàn tất việc thêm nhà sản xuất mới.

Video hướng dẫn tạo nhà sản xuất mới