Thêm/Sửa danh mục

Để thêm mới một danh mục bằng cách click vào biểu tượng  ở góc trên bên phải.

Để sửa danh mục sẵn có, bạn click vào biểu tượng  cùng hàng với tên danh mục.

Đây là giao diện thêm mới danh mục hoặc sửa danh mục:

Thêm mới danh mục (Tổng quan)

Tại tab Tổng quan bạn hoàn thiện các thông tin cần thiết cho một danh mục như: Tên danh mục, Thẻ tiêu đề...

Tiếp đến bạn chuyển qua tab Dữ liệu để thay đổi các tùy chọn khác: Danh mục cha, Tối ưu SEO, Hình ảnh, Thứ tự....

Thêm danh mục sản phẩm (Dữ liệu)

Video hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm