Bộ lọc

Để chỉnh sửa, thêm mới Bộ lọc, bạn truy cập Trang quản trị -> Sản phẩm -> Bộ lọc.

Bộ lọc

Ví dụ, ở đây admin thêm mới một bộ lọc theo khoảng giá, các bạn làm như sau.

Bước 1: Click vào biểu tượng dấu "+" phía trên góc tay phải

Bước 2: Điền tên nhóm. Ví dụ: Khoảng giá....

Bước 3: Thêm mới các khoảng giá bạn muốn đưa vào

Bước 4: Hoàn tất và bấm lưu lại

Thêm mới bộ lọc

Để bộ lọc hoạt động. Bạn lần lượt vào mục Sản phẩmDanh mục Sản phẩm để gán bộ lọc muốn đưa vào

Lọc sản phẩm

Lọc sản phẩm danh mục

Bạn cũng thao tác tương tự với mục sản phẩm

Lọc sản phẩm SP

Sau khi hoàn tất các bước trên, để hiển thị bộ lọc ra ngoài website. Bạn truy cập vào Cài đặt website -> Thiết lập chung -> Module -> Cài đặt module Lọc sản phẩm

Cài đặt lọc sản phẩm

Sau khi cài đặt xong, bạn truy cập vào Giao diện -> Bố cục để thêm bộ lọc vào trang bạn muốn

Thêm bộ lọc vào giao diện