Chỉnh sửa Slider

Để chỉnh sửa Slider đã có bạn hãy:

Bước 1: Truy cập Website > Slider > Quản lý nhóm Slide. Sau đó chọn nhóm Slide bạn muốn chỉnh sửa và chọn Quản lý Slide

Bước 2: Chọn Slide muốn chỉnh sửa

Bước 3: Click Cập nhật ảnh Slide để thay ảnh nền trong Slider (lưu ý hình nền sử dụng nên có kích thước lớn)

Bước 4: Chỉnh sửa các văn bản trên Slide

Bạn sẽ thấy trên Slide có một số văn bản mà bạn có thể chỉnh sửa. Bạn hãy click vào từng văn bản và chỉnh sửa ở phần Chỉnh sửa lớp (như hình dưới đây)

Bước 5: Sau khi chỉnh sửa mọi thứ ưng ý, bạn click  để lưu lại Slider