Thêm menu và phần tử menu

1. Thêm mới Menu

Bước 1: Bạn truy cập vào Giao diện > Menu và sau đó click vào nút  để tạo một Menu mới

Bước 2: Điền thông tin cho Menu mới

 • Tên menu chính: Điền tên menu mà bạn muốn đặt (mỗi menu nên có một tên gọi khác nhau để dễ phân biệt).
 • Mô tả menu: Mô tả về Menu đó để bạn có thể dễ dàng nhận biết công việc mà Menu đó sẽ thực hiện ngay từ ngoài danh sách Menu.
 • Thứ tự: Giữ nguyên các thông số được hệ thống sinh ra.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn hãy click nút  để Lưu lại Menu vừa tạo.

2. Thêm phần tử cho Menu

Bước 1: Ở danh sách các Menu bạn click Sửa chi tiết tại Menu mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc thêm phần tử.

Bước 2: Click vào nút Thêm và sau đó hoàn thiện thông tin cho phần tử trong phần cột bên phải

 • Kiểu menu: Lựa chọn kiểu cho phần từ menu bạn đang tạo, mỗi 1 kiểu menu sẽ có các Liên kết tương ứng ở dưới.
 • Liên kết: Liên kết (hay địa chỉ) mà bạn muốn phần tử menu này trỏ tới.
 • Tên phần tử: Đặt một tên cho phần từ menu này và nó sẽ hiện ra ngoài cửa hàng y như vậy.
 • Phần tử cha: Chọn phần từ cha cho phần tử đang tạo, nếu không có phần tử cha vui lòng chọn Trống.
 • Hình ảnh: Lựa chọn một hình ảnh đại diện cho phần tử menu đang tạo.
 • Cột: Hãy để nguyên các thông số này.
 • Thứ tự: Thiết lập thứ tự cho phần tử menu này trong phần tử menu cha.
 • Trạng thái: Hãy để trạng thái "Bật".

3. Sửa phần tử menu

Để sửa 1 phần tử menu, bạn hãy click vào nút  tương ứng với phần tử menu đó. Sau đó sửa lại các thông tin trong cột bên phải.