Bố cục

Bạn truy cập vào Giao diện –> Bố cục . Tại đây bạn có thể click chọn trang cần phải tùy chỉnh bố cục. Sau đó chỉ cần dùng thao tác giữ chuột kéo thả, bạn có thể di chuyển qua lại lên xuống các thành phần trong trang đó .

Tùy chỉnh bố cục