Quản lý đơn hàng

Khi khách hàng đặt hàng trên website thì sẽ có một đơn hàng mới được tạo ra, khi đó:

  • Bạn sẽ nhận được thông báo có đơn hàng mới qua email
  • Bạn truy cập vào Trang quản trị -> Đơn hàng -> Đơn hàng, các đơn hàng mới sẽ hiển ngay trên đầu trang

Quản lý đơn hàng

 

Bạn click vào biểu tượng con mắt để view và xử lý đơn hàng, click vào biểu tượng bút chì để edit một vài thông tin đơn

Thiết lập giao hàng

Để thiết lập Giao hàng, bạn Click vào nút Ship. Sau đó hoàn tất các thông tin giao hàng rồi click Send Shipping Order

Thông tin giao hàng