Tùy chọn

Những thiết lập tùy chọn chuyên sâu cho cửa hàng của bạn.

  1. Quản lý hiển thị: Hiển thị số lượng sản phẩm trong danh mục và số lượng sản phẩm trong trang quản trị của Admin.
  2. Đánh giá: Những thiết lập cho phần đánh giá sản phẩm của khách hàng. Cho phép khách hàng đã đăng nhập được phép đánh giá sản phẩm và cho phép khách vãng lai đánh giá sản phẩm.
  3. Phiếu quà tặng - Vouchers: Thiết lập giá trị tối thiểu và tối đa của đơn hàng để có được phiếu quà tặng.
  4. Thiết lập thuế: Những cài đặt liên quan tới thuế và sử dụng địa chỉ của khách hàng hoặc địa chỉ cửa hàng để tính thuế.
  5. Quản lý khách hàng: Cài đặt liên quan tới hiển thị và hoạt động của khách hàng trên cửa hàng của bạn.
  6. Quản lý thanh toán: Những thiết lập liên quan tới thanh toán đơn hàng.
  7. Kho hàng: Những thiết lập liên quan tới kho hàng như cảnh báo hết hàng, hiển thị số lượng sản phẩm có trong kho hàng, cho phép khách đặt hàng khi hàng đã hết.
  8. Cộng tác viên: Thiết lập liên quan tới cộng tác viên cho cửa hàng như kích hoạt tài khoản cộng tác viên, tỉ lệ hoa hồng và quy định cho cộng tác viên.
  9. Đổi/Trả hàng: Cài đặt trạng thái và quy định đổi trả hàng.
  10. Mã xác nhận: Sử dụng để tạo mã xác nhận khi xảy ra các hành động như đổi trả hàng, đánh giá hay liên hệ. Mã xác nhận có tác dụng tránh Spam.