Tổng quan

Đây là trang thông tin cơ bản của cửa hàng của bạn. Bạn cập nhật thông tin của mình theo yêu cầu như hình bên dưới.

 1. Tên cửa hàng: Điền tên cửa hàng của bạn.
 2. Chủ cửa hàng: Điền họ và tên của chủ cửa hàng.
 3. Địa chỉ: Nhập vào địa chỉ cửa hàng của bạn.
 4. Mã bưu điện: Nhập vào mã bưu diện, nơi đặt cửa hàng của bạn. (danh sách mã bưu điện)
 5. Email: Địa chỉ email của cửa hàng.
 6. Điện thoại: Nhập số điện thoại của cửa hàng.
 7. Fax: Số máy fax của cửa hàng.
 8. Ảnh: Chọn hình ảnh (Logo) của cửa hàng.
 9. Google Map: Mã nhúng vị trí địa lý cửa hàng của bạn trên Google. (cách lấy mã nhúng)
 10. Giờ mở cửa: Điền vào khung giờ mở cửa cho cửa hàng của bạn.
 11. Hướng dẫn: Giới thiệu về cửa hàng của bạn.
 12. Chú ý: Những chú ý thêm cho khách hàng của bạn (VD: Miễn phí vận chuyển với đơn hàng >300K)

Ảnh chụp trên di động