Máy chủ

Những thiết lập về cấu hình máy chủ cho cửa hàng, hay còn gọi là phần lõi của cửa hàng.

  1. Cấu hình: Nơi cài đặt chế độ bảo trì cho cửa hàng, URL thân thiện tối ưu cho SEO, Robots để điều khiển bọ tìm kiếm và công nghệ nén website để tăng tốc tải trang.
  2. Bảo mật: Cài đặt bảo mật cho cửa hàng như sử dụng sao thức SSL, lấy lại mật khẩu Admin hay khóa mã hóa.
  3. Tải lên: Thiết lập cho việc tải tệp tin lên trên cửa hàng từ quyền quản trị bao gồm kích thước tối đa và định dạng cho 1 tệp tin được tải lên.
  4. Xử lý lỗi: Cài đặt thông báo lỗi và lưu lại các lỗi trên hệ thống cửa hàng để bạn dễ nắm bắt tình trạng cửa hàng hơn.