Khu vực

Các thông tin liên quan tới vị trí, tiền tệ và đơn vị đo cho cửa hàng của bạn.

Đơn vị chiều dài và Đơn vị trọng lượng các bạn nên xem xét tùy thuộc vào sản phẩm mà mình bán để cài đặt sao cho phù hợp nhất.

Ảnh chụp trên di dộng