Hình ảnh

Cài đặt Logo và Favicon cho cửa hàng của bạn.

Lưu ý rằng, Favicon có kích thước 16x16 pixel và Logo có quy định kích thước theo từng giao diện.

Ảnh chụp trên di động