Google

Cài đặt cho việc theo dõi lưu lượng truy cập website tại Google và chống spam của Google.

  1. Google Analytics Code: Mã theo dõi lưu lượng truy cập của khách hàng (cách lấy mã)
  2. Google reCAPCHA: Mã xác nhận chống spam của Google dành cho cửa hàng của bạn. (cách lấy mã)

Ảnh chụp trên di động