Facebook

Những thông tin liên quan tới việc đồng bộ website với việc bán hàng trên facebook và chạy quảng cáo facebook.

  1. Facebook Pixel ID: Mã Pixel chạy quảng cáo Facebook của cửa hàng.
  2. Facebook Admins: ID của Admin cửa hàng trên facebook (có nghĩa ID của bạn trên Facebook)

Ảnh chụp trên di động