Cửa hàng

Trang cập nhật thông tin của cửa hàng khi hiển thị ra bên ngoài như Tiêu đề, Giao diện, v.v...

  1. Tiêu đề: Tên cửa hàng của bạn hiển thị trên kết quả tìm kiếm và cho khách hàng thấy (chuẩn SEO là tối đa 64 ký tự).
  2. Thẻ mô tả: Mô tả ngắn gọn về cửa hàng (chuẩn SEO là không quá 154 ký tự).
  3. Thẻ từ khóa: Liệt kê những từ khóa liên quan tới dịch vụ và sản phẩm của cửa hàng. (cách viết các thẻ chuẩn SEO)
  4. Giao diện: Tùy chọn giao diện cho cửa hàng.
  5. Hiển thị mặc định: Chế độ hiển thị giao diện mặc định cho cửa hàng (bạn nên để Mặc định)

Ảnh chụp trên di động