Chèn Google Analytics

Để thêm mã Google Analytics vào website. Bạn truy cập vào Trang quản trị -> Cài đặt website -> Thiết lập chung -> Cửa hàng

Hướng dẫn thêm mã Google Analytics vào website zozo.vn

Sau khi đã vào được trang thiết lập cửa hàng, bạn click sang tab Google rồi dán mã nhúng của Google Analytics vào. Ở dòng trạng thái, bạn chuyển sang trạng thái Bật để kích hoạt mã

Hướng dẫn thêm mã Google Analytics vào website Zozo.vn