Bảng điều khiển

Bảng điều khiển cung cấp cho bạn các thông tin tổng quan về cửa hàng giúp bạn theo dõi nhanh chóng cửa hàng của mình.

1. Tổng quan

 • Tổng số đơn hàng: Tổng số lượng đơn hàng đã bán, bị trả lại và đã hủy.
 • Doanh số: Toàn bộ doanh thu của cửa hàng của bạn.
 • Tổng số khách hàng: Tổng số lượng khách hàng đã đặt hàng.
 • Khách đang truy cập: Toàn bộ khách đang xem cửa hàng của bạn.

2. Hỗ trợ trực tuyến & Thông tin dịch vụ

 • Cửa hàng: Tổng số cửa hàng trên Zozo mà bạn đang có.
 • Sản phẩm: Số sản phẩm tối đa mà bạn có thể đăng lên cửa hàng.
 • Dung lượng: Số dung lượng tối đa mà cửa hàng của bạn có.
  *Dung lượng được sử dụng để lưu trữ hình ảnh, bài viết và các tệp tin đa phương tiện khác.
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hết hạn: Ngày hết hạn sử dụng cửa hàng của bạn.

Lưu ý: Trên đây là thông số kỹ thuật của gói dùng thử, để nâng cao hơn bạn hãy click vào Nâng cấp để nâng lên gói cửa hàng VIP với nhiều tính năng hơn và chỉ số kỹ thuật cao hơn.

3. Bản đồ & Thống kê bán hàng

Bản đồ: Vị trí địa lý cửa hàng của bạn

Thống kê bán hàng: Thống kê lại toàn bộ Đơn hàng, số lượng Khách hàng và tính tỉ lệ trên biểu đồ.

4. Thống kê website & Đơn hàng mới nhất

Thống kê website: Thống kê lại toàn bộ các hoạt động của khách hàng, các chỉ số kỹ thuật của website theo thời gian thực.

Đơn hàng mới nhất: Liệt kê ra những đơn hàng mới nhất và bạn có thể xử lý chúng nhanh chóng.